Dragoș Militaru - antrenor principal

Dragoș Militaru - antrenor

Eusebio Șuvagău - antrenor secund

Eusebio Șuvagău - antrenor secund

Moundir Moussaddak - antrenor secund

Moundir Moussaddak - antrenor secund

Dorin Silaghi - antrenor cu portarii

Dorin Silaghi - antrenor cu portarii

Răzvan Bonțidean - kinetoterapeut

Răzvan Bonțidean - kinetoterapeut